Huisartsenpraktijk Obbink en Meinders

Missie en visie

Missie (waar staan we voor)

Voor onze patiënten zijn wij het eerste aanspreekpunt bij lichamelijke en psychische klachten. We bieden huisartsgeneeskundige zorg in brede zin, gedurende alle levensfasen en in de directie leefomgeving van de patiënt. Onze zorg is voor iedereen toegankelijk en bereikbaar.

We bieden de zorg in een klein team; dat versterkt de vertrouwensband met onze patiënten. Patiënten kennen ons en wij kennen hen. Wij streven in het contact met onze patiënten naar een open en toegankelijke communicatie, die ook ruimte laat voor kritiek. Wij vinden het belangrijk dat u zich gehoord voelt als u een beroep op ons doet.

De huisartsenzorg die we leveren, leveren we als team. Al onze medewerkers dragen daaraan bij. Het team werkt in een goede sfeer en met plezier. We communiceren open en laagdrempelig met elkaar. We zoeken de verbinding met andere zorgverleners om de zorg voor onze patiënten zo goed mogelijk te organiseren. Een goed georganiseerde praktijk maakt dat we prettig kunnen (samen)werken.

Patiënten mogen van ons verwachten dat wij ons inzetten om kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden, volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Dit vraagt dat wij voortdurend investeren in onze kennis, apparatuur en voorzieningen. We zijn een opleidingspraktijk verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het opleiden van nieuwe huisartsen en doktersassistenten geeft een extra impuls om hoogwaardige zorg te verlenen. We stellen ons toetsbaar op door deel te nemen aan de NHG praktijkaccreditatie.

Visie (waar gaan we voor)

Door in een goede sfeer en met plezier samen te werken binnen én buiten de praktijk, geven wij vorm aan kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg, waarbij toegankelijkheid en betrokkenheid centraal staan.

Contact?

Een geaccrediteerde huisartsenpraktijk heeft graag zicht op de klachten en ideeën van patiënten. Deze worden gebruikt om de praktijk te kunnen verbeteren. De medewerkers horen dus graag welke ideeën u heeft. Al uw opmerkingen zijn welkom. Of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. De doktersassistente neemt uw opmerkingen graag in ontvangst.