Huisartsenpraktijk Obbink

Visie en Missie

Missie (waar staan we voor)

Huisartsenpraktijk Obbink levert generalistische huisartsenzorg in de breedste zin van het woord. Patienten mogen van ons verwachten dat wij ons inzetten om goed bereikbare en kwalitatief hoogstaande zorg te bieden; dit volgens richtlijnen van het Nederlands Huisartsen genootschap en waar nodig hier van af te wijken. Dit vraagt dat wij voortdurend investeren in onze kennis, apparatuur en voorzieningen.

Dit houdt ook dat wij huisartsen opleiden en dat we verbonden zijn aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze zorg moet voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn. Er is een inloopspreekuur en een telefonisch spreekuur zodat de arts dagelijks te spreken is. Voor een afspraak zal de urgentie van de hulpvraag de wachttijd van het consult bepalen.

Wij bezoeken patienten alleen thuis als dit medisch noodzakelijk is. Bij ontslag uit het ziekenhuis maken we huisbezoek, als de patient aangeeft hier behoefte aan te hebben. Gezien de korte opameduur en toename van opnames lukt het ons niet om bij iedereen langs te gaan. Patienten mogen een voorkeur hebben voor een arts, maar de urgentie van de hulpvraag bepaalt soms dat u gezien wordt door de andere arts.

Wij hebben geen gewetensbezwaar tegen euthanasie. Wel vinden we dat er een band moet zijn met de patient. We houden ons aan de wetgeving die hierover bestaat.

Wij streven in contacten met de patient naar een open en toegankelijke communicatie, die ook ruimte laat voor kritiek en waarbij een vertrouwensrelatie een voorwaarde is voor een goede patient-arts relatie. Wij vinden het belangrijk dat u zich gehoord voelt als u een beroep ons doet.

Wij hechten veel waarde aan teamwork, elkaar laagdrempelig en in goede sfeer te kunnen aanspreken, om op deze manier zorg te kunnen leveren, verbeteren en professioneler kunnen maken.

Samenwerking met andere zorgaanbieders, zoals thuiszorg, specialistisch palliatief team, apotheek, consulten van Cohaesie en medisch specialisten, staan bij ons hoog in het vaandel.

Visie (waar gaan we voor)

De praktijk wil laagdrempelig zijn voor alle patienten in de wijk en waar aandacht is voor chronische en palliatieve zorg. Hiertoe zoeken we de samenwerking op andere zorgaanbieders (zoals thuiszorg, apotheek en medisch specialisten)

Om de best mogelijke kwalitatieve zorg te bieden, staan nascholing voor artsen, doktersassistentes en praktijkondersteuners hoog in het vaandel. Om kwalititeit te leveren helpt het als we, zowel intern als extern, ons zo toetsbaar mogelijk opstellen.

Contact?

Een geaccrediteerde huisartsenpraktijk heeft graag zicht op de klachten en ideeën van patiënten. Deze worden gebruikt om de praktijk te kunnen verbeteren. De medewerkers horen dus graag welke ideeën u heeft. Al uw opmerkingen zijn welkom. Of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. De doktersassistente neemt uw opmerkingen graag in ontvangst