Huisartsenpraktijk Obbink

Griepvaccinatie

In week 47 van 2021 zullen we de jaarlijkse griepvaccinatie geven. Als u hiervoor in aanmerking komt krijgt u ruim op tijd hiervoor een oproep thuis gestuurd.

De griepprik verkleint de kans op griep. De prik is voor mensen van 60 jaar en ouder en mensen of kinderen met bepaalde medische aandoeningen. Deze mensen ontvangen een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik bij de huisarts. Een griepprik is niet verplicht. Iemand kiest zelf om wel of niet van het aanbod gebruik te maken.

Voor wie is de jaarlijkse griepprik?

De jaarlijkse griepprik is voor mensen met bepaalde medische aandoeningen en voor mensen van 60 jaar en ouder. Voor deze mensen kan griep ernstige gevolgen hebben.
Het gaat om mensen met:

 • een leeftijd van 60 jaar of ouder;

 • longziekten en aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem;

 • hartziekten, zoals mensen die een hartaanval gehad hebben, mensen die hartklachten hebben zoals hartritmestoornissen, of mensen die een hartoperatie hebben ondergaan;

 • diabetes (suikerziekte); niet alleen mensen die insuline spuiten, maar ook de mensen die tabletten met bloedsuikerverlagende middelen slikken of een diabetesdieet volgen;

 • een nieraandoening; vooral als de nieren door een ziekte niet goed werken (dus niet bij nierstenen);

 • weinig weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling; bijvoorbeeld mensen die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan, mensen die met hiv zijn geïnfecteerd, mensen waarbij de milt is verwijderd (asplenie), mensen met een auto-immuunziekte, mensen met leukemie (bloedkanker) en mensen die chemotherapie of bestraling ondergaan;

 • een leeftijd vanaf 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken (bijvoorbeeld bij chronische darmaandoeningen);

 • een verstandelijke handicap die begeleid wonen;

 • een woning in een verpleeghuis die niet vallen onder bovengenoemde categorieën.

Ook als u zwanger bent en u behoort tot één van deze risicogroepen, kunt u de griepprik nemen. De griepprik is veilig voor u en uw ongeboren kind.

Waarom de griepprik?

Het griepvirus veroorzaakt griep. Als u de griepprik krijgt, dan reageert uw lichaam door afweerstoffen te maken tegen het griepvirus. Daardoor wordt de kans op griep kleiner. Het kan zijn dat u toch griep krijgt.
De griepprik zorgt er dan wel voor dat u minder ernstig ziek wordt:

 • De griep verloopt milder

 • De kans op complicaties, zoals een longontsteking of hartproblemen, is kleiner

 • De kans is kleiner dat de aandoening die u al heeft erger wordt door de griep.

Pneumokokkenvaccinatie

In het najaar 2021 krijgt iedereen die dit jaar 69 tot en met 73 jaar wordt, een vaccinatie tegen pneumokokken aangeboden. Er is door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 30 april 2020 besloten tot een wijziging van de doelgroep voor pneumokokkenvaccinatie voor ouderen op basis van het meest recente Gezondheidsraad advies. Lees hier meer over in de link.